Ingen hör hemma här mer än du.

"Om det fanns en karta över solsystemet som istället för stjärnor visade människor och hur långt det var mellan dem, skulle min stjärna vara den man måste resa flest ljusår från för att komma till hans. Man skulle hinna dö på vägen dit. Man skulle bara kunna hoppas att ens barnbarnsbarn skulle nå fram till honom. Men de skulle inte veta vad de skulle göra; de skulle inte veta hur de skulle hålla om honom. Och han skulle vara död; han skulle vara ersatt av sin sonsonsons vackre välväxte son". Miranda July.